De Kunst van Embodiment

Wat is embodiment?

Ah, jullie hebben een taichi en yoga studio. Dus jullie zijn er om fysieke gezondheid te bevorderen? Ehmmm…. nou niet precies. Dat kan wel gebeuren maar dat is niet waar we specifiek op gericht zijn. We organiseren bijvoorbeeld ook dansevenenten en doen aan improvisatie. Laat ons uitleggen wat we met embodiment bedoelen.

Lange tijd dachten we dat lichaam en geest gescheiden waren. Maar het lichaam is meer dan een breintaxi. Wat daar leeft daar zijn we ons vaak niet zo van bewust dus het eerste wat mensen opmerken tijdens een les is dat je ‘uit je hoofd’ gaat. Je verlaat het normale rijk van het denken en gaat de wereld van het gevoel binnen. Dat is een geweldige manier om een overactieve geest te kalmeren. En mentaal gezien wat ruimte voor jezelf te creëren.

Neurowetenschappelijk wordt dit ” transient hypofrontality ” genoemd – de tijdelijke neerwaartse regulatie van het deel van je hersenen dat de innerlijke dialoog en het tijdsbesef regelt. Dit geeft ruimte om te gaan ervaren wát er allemaal in dat lichaam leeft. Je kunt je dan bewust worden van gevoelens en emoties die je anders waarschijnlijk niet waarnam. Je merkt allerhande ervaringen op en ontdekt automatische gedrag herkennen. 

Het ervaren van je emotionele impulsen en hier nieuwsgierig bij te blijven zonder er in mee te gaan is belangrijk omdat het je helpt jouw emotionele ervaringen te integreren en betekenis te geven. Zou je geen aandacht schenken aan welke gewaarwordingen er opkomen, dan ben je meestal in gedachten. De inhoud en analyse van je gevoelens wordt dan belangrijker dan het authentiek doorleven en transformeren ervan.

Doordat je op elk moment van de dag aanwezig bent in je lichaam en opmerkt wat daar leeft stelt Embodiment je in staat gebruik te maken van je innerlijke wijsheid en mild te reageren op onszelf en anderen. Dit helpt om een gezond gevoel van emotionele verbondenheid te creëren, maar tegelijkertijd ook een gevoel van emotionele afstandelijkheid, waardoor je je niet laat meeslepen in de energie van de ander.

Conclusie: embodiment zorgt ervoor dat je verankert blijft in je eigen energie. Je bent minder emotioneel reactief. Je kunt zowel jouw energie als die van de ander voelen, maar blijft gegrond in die van jezelf. Dit versterkt sociaal gezien je zelfvertrouwen. En tot slot geeft een sterk gevoel van belichaming het vermogen makkelijker te schakelen tussen de wereld van afspraken en verplichtingen en hoe je het liefste leeft: lekker in balans en volledig in flow.